Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Süreçlerin iyileştirilmesi, üretkenliğin arttırılması ve bilgi teknolojisi kullanımında müşterilerimize gereken yardımı sağlamak Ariva Danışmanlığın üzerinde yoğunlaştığı ana konulardır.

Ekibimizde yer alan profesyonel danışmanlarımızın büyük bir bölümü sanayi kuruluşlarından gelmiş olup bir üretim biriminin nasıl çalıştığını, imalat sırasında ve stok kontrol konusunda çıkabilecek gündelik sorunların neler olduğunu çok iyi bilmektedir.

Bunun yanı sıra Ariva Danışmanlık pazar ve müşteri hedeflerine ulaşılması için rekabette etkin üstünlükler sağlayan Üretim ve Montaj için tasarlanmış Bilgi Sistemleri ve İletişim Ağları, Tam-zamanında Üretim, Lojistik ve Temin Zinciri Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Yeniden Yapılanma ve İş Süreçleri İyileştirmesi konularında kanıtlanmış ve denenmiş stratejiler geliştirerek de yardımcı olur.

İhtiyaç Analizi Çalışması

İş ve bilgi sistemlerini değiştirmek amacıyla yatırım yapma kararı alan şirketlerde İhtiyaç Analizi çalışması yapmak Ariva Danışmanlığın hizmetlerinden bir diğeridir. Bu kısa çalışmanın amacı şirketin gerçek ihtiyaçlarının neler olduğunu yine bu şirketin iş stratejisini, var olan bilgi işlem sistemlerini inceleyerek ve mevcut durum analizini yaparak ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın çıktılarından biri şirketin sadece bugünkü değil, gelecekteki gereksinimlerine uygun bir bilgi sisteminin fonksiyonalite ihtiyaçlarını gösteren ayrıntılı bir analiz raporudur.

İhtiyaç Analizi Çalışması Kurumsal Kaynak Planlaması yatırımı yapmaya karar vermiş şirketler için bir ön koşul olarak düşünülmelidir. Bu çalışma aynı zamanda, şirketin içinde bulunduğu pazardaki konumundan başlayarak tüm iş süreçlerinin pazarın beklentilerine uyup uymadığını sorgulayarak yapıldığından, BPR (Değişim Mühendisliği) ve İş Süreçleri İyileştirme (Business Process Improvement) çalışmalarının da ön koşuludur.

İş Süreçleri İyileştirme Hizmetleri

Ariva danışmanlık mevcut iş süreçlerinden memnun olmayan şirketlere İş Süreçlerini İyileştirme Hizmetleri sunar. Sorun tanımlanırken kapsamın belirlenmesi, var olan sürecin analizi, çözüm üretilmesi, çözümün test ve doğrulanarak adaptasyonu müşteri odaklı bir yaklaşım ve denenmiş, kanıtlanmış metodolojiler kullanılır.  

Çözüm Seçimi Hizmetleri

Ariva Danışmanlık Çözüm Seçimi Hizmetleri, belirli bir iş için hazırlanmış tek modüllü yazılımlardan bir şirketin bütün bilgi yönetim ihtiyaçlarını karşılayabilen karmaşık sistemlere kadar varan yüzlerce yazılım paketi içinden doğru Yazılım paketini seçmekte müşteriye yardımcı olmayı hedefler. Bazen, popüler bir paket belirli bir sektörde yer alan bir şirketin kendine özgü ihtiyaçları için doğru bir çözüm olmayabilir.

Ariva danışmanları şirketin ihtiyaçlarına en iyi cevap veren, en basit ve uygun maliyetteki çözümü değerlendiririken yazılım satıcısının destek ve hizmetlerini, yazılımın eğitim, dökümantasyon ve gelecekteki gelişimini de göz önüne alır. Ariva Danışmanlık seçim ve sözleşme sürecinde müşterisinin haklarını gözetmek amacıyla daima yanındadır. 

İş Danışmanlığı

Ariva Danışmanlık projelerde yazılımı çalışır hale getirmenin yanısıra projenin ayrılmaz bir parçası olarak iş danışmanlığı hizmetleri de verir.

Adaptasyon projesi sırasında yazılım çözümünün fonksiyonalitesi müşterinin sektöründeki en iyi uygulamalar ile birleştirilerek iş sürecindeki verimin arttırılması hedeflenir.  

Adaptasyon senaryosuna ve müşterinin mevcut durumuna bağlı olarak, danışmanlarımız sürecin tamamını analiz ederek iyileştirme fırsatlarını saptar ve iş çözümleri önerir.

ERP Uygulama Danışmanlığı

Ariva Uygulama Danışmanları müşterinin ekibini eğitmek, uygulamayı iş çözümünün gerektirdiği şekilde çalışır hale getirerek  uygulama ile eşleştirmek ve ekibin iş çözümü simülasyonu yapmasında rehberlik etmek için gereken tüm hizmetleri verirler.  

Ariva ekibindeki uygulama danışmanları her türlü lojistik kavramda uzmandır. Bu kavramlar arasında MPS, MRP, CRP dahil Planlama, Satınalma, Lot ve Lokasyon kontrolü dahil Stok Kontrol, Satış, Mühendislik/Üretim/Planlama Ürün Ağaçları, Mühendislik Revizyon ve Değişiklikleri, Ürün Konfigürasyonu, Atölye ve Montaj Bandı İmalatları, Maliyet ve Finans Entegrasyonu  bulunmaktadır.

Özel Yazılım Projeleri

Ariva Consulting'in deneyimli proje yöneticileri, sistem analistleri ve yazılımcıları ERP yazılımı uygulama projeleri sırasında ihtiyaç duyulabilen uyarlamalarla birlikte müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü özel iş uygulama yazılımını da gerek Progress, gerekse de .NET platformlarında yüksek kalite düzeyinde tasarlayıp geliştirmektedirler.

Yazılım geliştirme projelerimizde Oracle'ın CDM (Custom Development Methodology) proje yönetimi metodolojisini benimsemekteyiz.

Özel Yazılım Projelerinde SaaS Modeli

Ariva Consulting, özel yazılım projelerinde, müşteri memnuniyetini sağlayacağına olan güveni sayesinde, pek az firmanın uygulayabileceği SaaS (Software as a Service) modelini müşterilerine önerebilmektedir. Bu modelde yazılım için lisans bedeli ödemek yerine kullanımdan memnuniyet devam ettiği sürece aylık ödemeler yaparak yazılımı internet üzerinden kullanmak mümkündür.

Dolayısıyla SaaS modelinde müşteri herhangi bir donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ekibi yatırımı yapmaksızın ve memnuniyeti devam ettiği sürece yazılımı kullanıp bedelini kullandıkça ödeme olanağına sahiptir.

Özel yazılım projelerinde SaaS modelinin uygulanabilmesi için Waterfall metodolojisinin ilgili projenin tabiatına uygun olması ve müşterinin fonksiyonel tasarım dokümanını onaylaması gibi birkaç şart bulunmaktadır.

İş Zekası Projeleri

Ariva Consulting, iş zekası alanında deneyimli kadrosuyla otomotiv ana sanayi ve birinci seviye tedarikçiler, endüstriyel elektronik ve ayrık imalat konularıyla birlikte özellikle her türlü imalata yönelik, finansal, idari iş süreçleri gibi alanlarda ve sağlık ve sigortacılık sektörlerinde danışmanlık hizmetleri vermekte ve anahtar teslim projeler yapmaktadır. Ariva Consulting iş zekası projelerinde son teknoloji ürünü QlikView platformunu tercih etmektedir.