ERP Software as a Service

Ariva Consulting 2009 Eylül'ünden itibaren Hollanda kökenli bir ERP yazılımı olan Accord ERP'nin Türkiye temsilciliğini üstlenmiş bulunmaktadır.

Tamamen yeni nesil teknolojilerle geliştirilmiş olan Accord ERP web tabanlı bir yazılımdır ve lisans satışının yanı sıra SaaS (Software as a Service) modeliyle de satılabilmekte, daha doğrusu kiralanabilmektedir. SaaS modelinde yazılım için lisans bedeli ödenmez ve müşteri ERP yazılımının kullanımı için de ayrıca hiçbir donanım (sunucu bilgisayar) ve yazılım (işletim sistemi, veri tabanı yazılımı, v.s.) yatırımı yapmaz. ERP yazılımının bakım ve yönetimi için bilgi teknolojileri ekibi istihdam edilmesine de gerek yoktur çünkü yazılım internet üzerinden erişilip kullanılır ve her türlü bakım ve yönetim işinden hizmet sağlayıcı sorumludur.

Accord ERP "stoğa üretim", "siparişe montaj", "siparişe üretim" ve "siparişe tasarım" tarzındaki üretim biçimlerinin hepsini desteklemektedir.

Accord ERP "malzeme güdümlü" ve "aktivite güdümlü" tüm üretim endüstrilerini ve çoğu "kapasite güdümlü" şirketi de desteklemektedir.

Accord ERP özellikle kesikli (ayrıklı) üretim yapan şirketler için tasarlanmış olmasına karşın pek çok proses tipi üretim yapan şirketin de ihtiyaçlarına cevap verebilmektedir.

Accord ERP hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilir veya www.accordsoftware.nl adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

            

Ariva Consulting 2010 Mayıs'ından itibaren Hollanda kökenli bir otobüs rezervasyon yazılımı olan Accord ORS'nin Türkiye temsilciliğini üstlenmiş bulunmaktadır.

Accord ORS şehirlerarası otobüs taşımacılığı sektörünün ihtiyaç duyabileceği tüm işlevleri içermektedir.

Tamamen yeni nesil teknolojilerle geliştirilmiş olan Accord ORS, istemci-sunucu mimarisine sahip bir yazılımdır ve lisans satışının yanı sıra SaaS (Software as a Service) modeliyle de satılabilmektedir.

SaaS modelinde yazılım için lisans bedeli ödenmez ve müşteri yazılımın kullanımı için de ayrıca hiçbir donanım (sunucu bilgisayar) ve yazılım (işletim sistemi, veri tabanı yazılımı, v.s.) yatırımı yapmaz. ORS yazılımının bakım ve yönetimi için bilgi teknolojileri ekibi istihdam edilmesine de gerek yoktur çünkü yazılım internet üzerinden erişilip kullanılır ve her türlü bakım ve yönetim işinden hizmet sağlayıcı sorumludur.

Accord ORS hakkında daha detaylı bilgi almak için bize ulaşabilir veya www.accordsoftware.nl adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

 

Ariva İthalat Yönetim Sistemi

Ariva Consulting, ithalat konusunda on yılı aşkın bilgi birikimi ve deneyimini, denenmiş, pratik ve getirdiği verimlilik ile kendini ispatlamış, lojistik, finans ve Gümrük Mevzuatı bakış açısıyla eksiksiz bir bütün oluşturan İthalat Yönetim Sistemini Türk sanayi işletmelerinin hizmetine sunmaya karar verdi. 

İthalat Yönetim Sistemi Nedir? 

İthalat Yönetim Sistemi bir işletmenin tüm ithalat sürecini ihracatçı firmanın ambarından, işletmenin ambarına kadar takip ve kontrol eden, yöneten, tüm gümrük işlemleri ve ithalat prosedürünü yerine getirirerek, maliyetlendiren ve işletmenin muhasebesine gereken kayıtları yapan bir uzman sistemdir. İthalat Yönetim Sisteminin temelinde Lojistik bakış açısı yatar. Bu yönüyle ERP ve diğer planlama ve kontrol sistemlerinin bütünleyicisidir. Herhangi bir şekilde üretimine malzeme sağlamak veya dağıtım yapmak üzere özellikle akışkan ithalat yapan işletmelerin lojistik sorunlarını çözmeyi hedefler. 

Türk Dış Ticaret, Vergi ve diğer mevzuat ile ilgili ithalat prosedürlerine göre, henüz gümrüklenmemiş mal, mal bedeli ödenmiş bile olsa çoğu zaman işletmelerin envanterinde gösterilemez. Fakat işletmeler, gerek planlama sistemlerinde, gerek üretim sistemlerinde, ihracatçı firmanın ambarında gönderilmek üzere hazırlanmış maldan başlayarak, yoldaki, varsa serbest bölgedeki, özel antrepo veya gümrükteki malı bilmek ve takip etmek ihtiyacı hissederler. 

İthalat Yönetim Sistemi'nin Sağladığı Verimlilikler 

Lojistik 

İthalat Yönetim Sistemi, özellikle çok kalem malın sürekli ithalini yapan işletmelerin küçük partilerle akışkan mal getirmesindeki takip güçlüklerinin yarattığı riskleri azaltarak önemli finansal avantajlar sağlar. Bu şekilde, sabit içerikli Lot'larla ithalat yapan işletmelerin, lot yerine kalem bazında sipariş vermesine ve büyük partiler yerine yola çıkma frekansı daha yüksek küçük partilerle ithalat yapmasına zemin hazırlar. İthal mal stoklarını malların işletme dışındaki durum ve yerlerine göre takip ederek üretim ve/veya dağıtımı bilgilendirir. Mükerrer sipariş verilmesi ve/veya malzeme eksikliğinden üretim yapılamaması gibi riskleri azaltır. 

Gümrükleme 

İthalat Yönetim Sistemi, ithali yapılan malın gümrüklenmesinde işletme ve gümrük komisyoncusu arasında bir köprü oluşturur. İşletme içerisinde hazırlananbilgilerle hızla ve kolayca tüm tahakkuk hesaplarını yapar, Gümrük ve varsa Özel Antrepo beyannamelerini hazırlar. İthalat Yönetim Sistemi, akışkanbir ithalat ortamının gerektirdiği hızda hesap ve diğer hazırlıkları tamamlayarak istenen malların gümrükte bekleme sürelerini kısaltır. Gümrük komisyoncusunun neredeyse hiç bir ek işlem yapmadan belgeleri hazırlamasını sağlar. 

İthalat Yönetim Sistemi, içerdiği gümrük mevzuatı ve prosedürleri ile, sisteme verilen bilgilerin doğruluğu oranında her bir paket/sandık, sevkiyat, fatura ve kalem bazında her türlü vergi, fon ve detaylı gider hesabını yapar. Sistemin mevzuata uygun olarak yaptığı otomatik vergilendirme ile hatalı ve vergi ve fon ödenmesi engellenir. 

Maliyetlendirme 

İthalat Yönetim Sistemi, paçal ithalat maliyet hesapları yerine, her bir kalemin ayrı ayrı gerçekl maliyetini hesaplar ve maliyetle malı envanter sistemine nakleder. Böylece ithal mallar arasındaki hatalı maliyet ve masraf kaymaları önlenerek, bu mallara ait maliyetlerin ürün maliyetlerine doğru gitmeleri sağlanır. 

İthalat Muhasebesi 

İthalat Yönetim Sistemi, bünyesinde işletmenin genel muhasebe sistemine uygun olarak konfigüre edilebilen ithalat muhasebesi ortamında, sistemin hesapladığı standart maliyetlerden otomatik mahsup fişleri yaratır, ithalat ile ilgili tüm mahsup fişi girişlerine izin vererek fiili ithalat maliyet hesaplarının oluşmasını sağlar.

 

 

Özel Yazılım Projeleri

Ariva Consulting'in deneyimli proje yöneticileri, sistem analistleri ve yazılımcıları ERP yazılımı uygulama projeleri sırasında ihtiyaç duyulabilen uyarlamalarla birlikte müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü özel iş uygulama yazılımını da gerek Progress, gerekse de .NET platformlarında yüksek kalite düzeyinde tasarlayıp geliştirmektedirler.

Yazılım geliştirme projelerimizde Oracle'ın CDM (Custom Development Methodology) proje yönetimi metodolojisini benimsemekteyiz.

Özel Yazılım Projelerinde SaaS Modeli

Ariva Consulting, özel yazılım projelerinde, müşteri memnuniyetini sağlayacağına olan güveni sayesinde, pek az firmanın uygulayabileceği SaaS (Software as a Service) modelini müşterilerine önerebilmektedir. Bu modelde yazılım için lisans bedeli ödemek yerine kullanımdan memnuniyet devam ettiği sürece aylık ödemeler yaparak yazılımı internet üzerinden kullanmak mümkündür.

Dolayısıyla SaaS modelinde müşteri herhangi bir donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ekibi yatırımı yapmaksızın ve memnuniyeti devam ettiği sürece yazılımı kullanıp bedelini kullandıkça ödeme olanağına sahiptir.

Özel yazılım projelerinde SaaS modelinin uygulanabilmesi için Waterfall metodolojisinin ilgili projenin tabiatına uygun olması ve müşterinin fonksiyonel tasarım dokümanını onaylaması gibi birkaç şart bulunmaktadır.