İş Danışmanlığı

 

Ariva Danışmanlık projelerde yazılımı çalışır hale getirmenin yanısıra projenin ayrılmaz bir parçası olarak iş danışmanlığı hizmetleri de verir.

Adaptasyon projesi sırasında yazılım çözümünün fonksiyonalitesi müşterinin sektöründeki en iyi uygulamalar ile birleştirilerek iş sürecindeki verimin arttırılması hedeflenir.  

Adaptasyon senaryosuna ve müşterinin mevcut durumuna bağlı olarak, danışmanlarımız sürecin tamamını analiz ederek iyileştirme fırsatlarını saptar ve iş çözümleri önerir.