Özel Yazılım Projeleri

Ariva Consulting'in deneyimli proje yöneticileri, sistem analistleri ve yazılımcıları ERP yazılımı uygulama projeleri sırasında ihtiyaç duyulabilen uyarlamalarla birlikte müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her türlü özel iş uygulama yazılımını da gerek Progress, gerekse de .NET platformlarında yüksek kalite düzeyinde tasarlayıp geliştirmektedirler.

Yazılım geliştirme projelerimizde Oracle'ın CDM (Custom Development Methodology) proje yönetimi metodolojisini benimsemekteyiz.

Özel Yazılım Projelerinde SaaS Modeli

Ariva Consulting, özel yazılım projelerinde, müşteri memnuniyetini sağlayacağına olan güveni sayesinde, pek az firmanın uygulayabileceği SaaS (Software as a Service) modelini müşterilerine önerebilmektedir. Bu modelde yazılım için lisans bedeli ödemek yerine kullanımdan memnuniyet devam ettiği sürece aylık ödemeler yaparak yazılımı internet üzerinden kullanmak mümkündür.

Dolayısıyla SaaS modelinde müşteri herhangi bir donanım, yazılım ve bilgi teknolojileri ekibi yatırımı yapmaksızın ve memnuniyeti devam ettiği sürece yazılımı kullanıp bedelini kullandıkça ödeme olanağına sahiptir.

Özel yazılım projelerinde SaaS modelinin uygulanabilmesi için Waterfall metodolojisinin ilgili projenin tabiatına uygun olması ve müşterinin fonksiyonel tasarım dokümanını onaylaması gibi birkaç şart bulunmaktadır.