Yönetim Danışmanlığı Hizmetleri

Süreçlerin iyileştirilmesi, üretkenliğin arttırılması ve bilgi teknolojisi kullanımında müşterilerimize gereken yardımı sağlamak Ariva Danışmanlığın üzerinde yoğunlaştığı ana konulardır.

Ekibimizde yer alan profesyonel danışmanlarımızın büyük bir bölümü sanayi kuruluşlarından gelmiş olup bir üretim biriminin nasıl çalıştığını, imalat sırasında ve stok kontrol konusunda çıkabilecek gündelik sorunların neler olduğunu çok iyi bilmektedir.

Bunun yanı sıra Ariva Danışmanlık pazar ve müşteri hedeflerine ulaşılması için rekabette etkin üstünlükler sağlayan Üretim ve Montaj için tasarlanmış Bilgi Sistemleri ve İletişim Ağları, Tam-zamanında Üretim, Lojistik ve Temin Zinciri Yönetimi, Toplam Kalite Yönetimi, Yeniden Yapılanma ve İş Süreçleri İyileştirmesi konularında kanıtlanmış ve denenmiş stratejiler geliştirerek de yardımcı olur.

İhtiyaç Analizi Çalışması

İş ve bilgi sistemlerini değiştirmek amacıyla yatırım yapma kararı alan şirketlerde İhtiyaç Analizi çalışması yapmak Ariva Danışmanlığın hizmetlerinden bir diğeridir. Bu kısa çalışmanın amacı şirketin gerçek ihtiyaçlarının neler olduğunu yine bu şirketin iş stratejisini, var olan bilgi işlem sistemlerini inceleyerek ve mevcut durum analizini yaparak ortaya çıkarmaktır. Bu çalışmanın çıktılarından biri şirketin sadece bugünkü değil, gelecekteki gereksinimlerine uygun bir bilgi sisteminin fonksiyonalite ihtiyaçlarını gösteren ayrıntılı bir analiz raporudur.

İhtiyaç Analizi Çalışması Kurumsal Kaynak Planlaması yatırımı yapmaya karar vermiş şirketler için bir ön koşul olarak düşünülmelidir. Bu çalışma aynı zamanda, şirketin içinde bulunduğu pazardaki konumundan başlayarak tüm iş süreçlerinin pazarın beklentilerine uyup uymadığını sorgulayarak yapıldığından, BPR (Değişim Mühendisliği) ve İş Süreçleri İyileştirme (Business Process Improvement) çalışmalarının da ön koşuludur.

İş Süreçleri İyileştirme Hizmetleri

Ariva danışmanlık mevcut iş süreçlerinden memnun olmayan şirketlere İş Süreçlerini İyileştirme Hizmetleri sunar. Sorun tanımlanırken kapsamın belirlenmesi, var olan sürecin analizi, çözüm üretilmesi, çözümün test ve doğrulanarak adaptasyonu müşteri odaklı bir yaklaşım ve denenmiş, kanıtlanmış metodolojiler kullanılır.  

Çözüm Seçimi Hizmetleri

Ariva Danışmanlık Çözüm Seçimi Hizmetleri, belirli bir iş için hazırlanmış tek modüllü yazılımlardan bir şirketin bütün bilgi yönetim ihtiyaçlarını karşılayabilen karmaşık sistemlere kadar varan yüzlerce yazılım paketi içinden doğru Yazılım paketini seçmekte müşteriye yardımcı olmayı hedefler. Bazen, popüler bir paket belirli bir sektörde yer alan bir şirketin kendine özgü ihtiyaçları için doğru bir çözüm olmayabilir.

Ariva danışmanları şirketin ihtiyaçlarına en iyi cevap veren, en basit ve uygun maliyetteki çözümü değerlendiririken yazılım satıcısının destek ve hizmetlerini, yazılımın eğitim, dökümantasyon ve gelecekteki gelişimini de göz önüne alır. Ariva Danışmanlık seçim ve sözleşme sürecinde müşterisinin haklarını gözetmek amacıyla daima yanındadır.